סרטן המעי הגס 17.03.2019

זיהוי ממאירויות במעי הגס - לפני ואחרי שינוי השיטה לזיהוי דם סמוי בצואה

במחקר עוקבה באוכלוסיה צרפתית העריכו את השינוי במידת ההשתתפות בסקירה והיארעות גידולים לפני ואחרי שינוי הבדיקה לדם סמוי בצואה

מטרת מחקר זה היתה להעריך את השינוי במידת ההשתתפות בסקירה והיארעות גידולים לפני ואחרי שינוי הבדיקה לדם סמוי בצואה (Fecal Occult Blood Test – FOBT) בקרב קבוצת מחקר העוקבה בתכנית לסקר גידולים במעי הגס (Colorectal Cancer Screening Program – CRCSP).

עוקבה של 279,210 אנשים בני 50-74 שנים, שהוזמנו, לפחות פעם אחת, לפני שנת 2009, להשתתף בתכנית CRCSP. מידת היענותם והיארעות מצטברת של גידולים במעי הגס תוארו בארבע תכניות שונות (לפני 2008, 2009-2010, 2011-2012 ו-2013-2014) בהן נעשה שימוש בבדיקת הסקר Guaiac FOBT - gFOBT וכן בתכנית אחת (בין 2015-2016) שבה נעשה שימוש בבדיקת הסקר Fecal Immunochemical Test - FIT. ההיארעות המצטברת הוערכה בשיטה אקטוארית (Actuarial Method) ורווח בר-הסמך 95% חושב בשיטת Greenwood.

שיעור ההשתפות ירד מ-32.7% (בתכנית ה-gFOBT הראשונה) ל-24.4% (התכנית הרביעית) ולאחר מכן עשה קפיצה משמעותית (28.4%, p<0.001) בתכנית מבוססת FIT.

35.4% מתוך 965 הפוליפים בדרגת סיכון גבוהה שאותרו בעוקבה זו זוהו בתכנית FIT. היארעות סרטן פחתה בהדרגה מ-0.4 ל-0.1 מקרים ל-1,000 שנות אדם בין התכנית הראשונה לרביעית  ולאחר מכן קפצה חזרה ל-0.4 מקרים ל-1,000 שנות אדם בתכנית ה-FIT.

מקור: 

Koïvogui A. et al (2018). The American Journal of Gastroenterology volume 113, pages 1891–1899;

נושאים קשורים:  מחקרים,  תכנית סקר,  סרטן מעי גס,  דם סמוי בצואה,  עוקבה
תגובות