חזה אוויר 11.03.2019

מה הם שיעורי החזרה במקרים של חזה אוויר ראשוני ספונטני?

החוקרים מצאו כי שיעורי החזרה של חזה אוויר ראשוני ספונטני גבוהים בעיקר בשנה הראשונה ואחד מגורמי הסיכון המובהקים לחזרה הוא מין נקבה

טיפול בחזה אוויר

שיעורי החזרה של חזה אוויר ראשוני ספונטני (PSP - Primary spontaneous pneumothorax) משתנים מאוד במקורות שונים בספרות וקיים מעט מאוד מידע המתאר את הגורמים המשפיעים על החזרה. מטרת הסקירה הנוכחית היתה לנסות לקבוע שיעורי חזרה משוערים של PSP ולתאר את גורמי הסיכון לחזרה.

החוקרים ביצעו סקירה מערכתית של כל המחקרים אשר דיווחו על חזרת PSP. החיפושים בוצעו על מנת לאתר פרסומים בשפה האנגלית של מחקרים אקראיים ותצפיתיים. האוכלוסיה שנבדקה היתה מבוגרים עם PSP אשר קיבלו טיפול שמרני כמו ניקור פלאורלי או טיפול עם נקז חזה. התוצא שנבדק היה החזה של PSP. שני חוקרים ביצעו את סקירת המאמרים והוצאת המידע מהם.

החוקרים מצאו 3,607 מאמרים, אשר מתוכם 29 התאימו להיכלל בניתוח והם כללו 13,548 מטופלים. שיעורי החזרה בשנה הראשונה ושיעורי החזרה הכלליים היו 29.0% (רווח בר סמך 95% 20.9-37.0%) ו-32.1% (רווח בר סמך 95% 27.0-37.2%), בהתאמה.

תוצאות האנליזה הראו גם כי למין נקבה יש קשר לסיכון מוגבר לחזרה של PSP (יחס הסיכויים 3.03, רווח בר סמך 95% 1.24-7.41), בזמן שהפסקת עישון נמצאה כקשורה לירידה פי 4 בסיכון (יחס הסיכויים 0.26, רווח בר סמך 95% 0.10-0.63). ה-I2 של השפעת מטה-אנליזה אקראית היה 94% (p<0.0001), מה שמשקף את ההטרוגניות הגבוהה בין המחקרים.

הסקירה המערכתית שבוצעה הדגימה כי שיעורי החזרה של PSP עומדים על 32%, כאשר הסיכון הגבוה ביותר הוא בשנה הראשונה. כמו כן, נמצא כי מין נקבה מקושר לסיכון גבוה יותר לחזרה, מה שמציע כי אולי קיימת פתופיזיולוגיה הקשורה למין.

מקור: 

Walker, S.P. et al. (2018) European Respiratory Journal 52.

נושאים קשורים:  חזה אוויר,  שיעורי חזרה,  גורמי סיכון,  סקירה מערכתית,  מחקרים
תגובות