לייפת כיסתית 10.12.2018

תרביות אורופרינג'יאליות בילדים עם לייפת כיסתית

בילדים עם לייפת כיסתית, תרביות אורופרינג'יאליות משנות באופן מינימלי בלבד את ההסתברות לזיהוי פסאודומנס בדרכי האוויר התחתונות

הקשר בין תרביות אורופרינג'יאליות (oropharyngeal swabs-OPSs) עבור זיהוי פסאודומונס ומחלת ריאות בילדים עם לייפת כיסתית (cystic fibrosis- CF) לא הוערך דיו.

במחקר זה נלקחו דגימות OPS ושטיפה ברונכיאואלוואולרית (bronchoalveolar lavage-BAL) באופן שנתי מילדים עם CF בין השנים 2005-2017. מאפייני OPS חושבו באמצעות שימוש ב-BAL כ"בדיקת הבחירה". התוצאות קושרו לדלקת ריאתית (אלסטאז נויטרופילים ב-BAL ואינטרלאוקין 8), מחלת ריאות מבנית (טומוגרפיית חזה ממוחשבת מסוג Perth–Rotterdam Annotated Grid Morphometric Analysis for CF), התקפים ריאתיים וזיהוי עתידי של פסאודומונס ב-BAL.

במחקר השתתפו 181 ילדים ונאספו 690 צמדים של תרביות OPS ו-BAL. ההימצאות של פסאודומונס ב-BAL הייתה 7.4%. רגישות OPS הייתה 23.0% והסגוליות הייתה 91.4% כך שה-post-test probability עבור BAL חיובי לאחר OPS שלילי פחתה ל-6.3%.

גילוי פסאודומונס ב-OPS לא נמצא כקשור עם דלקת ריאתית או התקפים נשימתיים. עם זאת, נצפה קשר חלש עם ציון Perth–Rotterdam Annotated Grid Morphometric Analysis for CFי(p=0.043). פסאודומנס ב-BAL היה קשור עם אלסטאז נויטרופילים חיובי (יחס סיכויים 4.17; רווח בר-סמך 95% 2.04-8.53; p<0.001), אינטרלאוקין 8 מוגבר (p<0.001), ציוני Perth–Rotterdam Annotated Grid Morphometric Analysis for CF מוגברים (p<0.001), התקדמות ציון זה (p<0.05) וסיכון מוגבר להתקפים נשימתיים (יחס שיעורי היארעות 2.11; רווח בר-סמך 95% 1.15-3.87; p=0.017).

מסקנת החוקרים היא כי בילדים עם CF, ההסתברות לזיהוי פסאודומנס בדרכי האוויר התחתונות משתנה באופן מינימלי עם OPS שאינו קשור עם מדדי חומרת מחלה וסיכון להתקפים.

מקור: 

Breuer, O. et al.  (2018) European Respiratory Journal. 51, 1800238

נושאים קשורים:  מחקרים,  CF,  לייפת כיסתית,  תרביות אורופרינג'יאליות,  BAL,  פסאודומונס
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות