לב וכלי דם 12.11.2018

שינוי התנהגות בריאותית לשם הורדת הסיכון למחלות לב וכלי דם

אילו מחסומים עומדים בפני אנשי מקצוע ברפואה ראשונית בהטמעת התערבויות לשינוי התנהגותי המסייע בהפחתת הסיכון למחלות לב וכלי דם

רופא עם סטטוסקופ (צילום: אילוסטרציה)

הטמעה של התערבויות בנוגע לשינוי התנהגות בריאותית לצורך הורדת הסיכון למחלות לב וכלי דם במסגרת הרפואה הראשונית אינה אופטימלית. מטרת המחקר הנוכחי הייה לזהות את המחסומים והגורמים המקלים על הטמעת התערבויות בנוגע לשינוי התנהגות בריאותית לצורך הורדת הסיכון למחלות לב וכלי דם (CVD – cardiovascular disease) במסגרת הרפואה הראשונית.

החוקרים ביצעו מחקר איכותני תוך שימוש בראיונות מובנים למחצה על בסיס ה-Theoretical Domains Framework. הראיונות בוצעו בקרב מדגם תכליתי של אנשי מקצוע בתחום הבריאות אשר עובדים בהטמעת תוכנית בדיקות הבריאות של ה-NHS - NHS health check בלונדון. המידע נותח באמצעות שיטת Framework.

במחקר נכללו 30 משתתפים, כולל עשרה רופאי משפחה, עשר אחיות, שבעה עוזרי רופא ושלושה מנהלים שגויסו מ-23 מרפאות. האנליזה האיכותנית הצליחה לזהות שלושה נושאים מרכזיים: תפיסת המושג של שינוי התנהגות בריאותית ע"י אנשי מקצוע בתחום הבריאות, העברת ידע בנוגע מגוון התערבויות הקשורות בשינוי התנהגות בריאותית במסגרת הרפואה הראשונית והעברה של תוכנית בדיקות הבריאות.

תוצאות המחקר העלו כי לרוב מומחים בתחום הבריאות מבינים את החשיבות שבשינויים ההתנהגות הבריאותית לצורך הפחתת הסיכון ל-CVD, אך הם סקפטיים לגבי ההצלחה הפוטנציאלית של התערבות במסגרת הטיפול הראשוני. המשתתפים ציינו את הנקודות הבאות כמחסומים: הקושי של המטופלים לבצע שינוי התנהגותי קבוע, את חוסר העדויות לגבי התערבויות יעילות וגישה מוגבלת למשאבים במסגרת הרפואה הראשונית.

המשתתפים במחקר ציינו כי דיון בנוגע לשינוי של מספר התנהגויות בריאותית נתפס כדבר קשה עבור המטופלים וקשה להטמעה עבור המומחים בתחום הבריאות בהינתן המשאבים הקיימים כיום ברפואה הראשונית. בנוסף, נמצא כי תוכנית בדיקות הבריאות מכילה מספר מרכיבים שקשה לבצעם בזמן מוגבל.

החוקרים הסיקו כי קידום האג'נדה של רפואה מניעתית דורשת שיטות שיתמכו בהטמעה של התערבויות לשינוי התנהגותי במסגרת הרפואה הראשונית. קיים צורך לתת דגש גדול יותר על קידום שינוי התנהגותי באמצעות סביבה תומכת. כמו כן, קיים צורך במחקרים נוספים על מנת להעריך את שירותי סגנון החיים החיצוניים על מנת לשפר את התוצאים של ההתערבויות.

מקור: 

Alageel, S. et al. (2018) BMC Family Practice 19,171.

נושאים קשורים:  מחקרים,  רפואה ראשונית,  מניעת מחלות לב וכלי דם,  בדיקות בריאות של NHS,  הטמעת התערבויות
תגובות