רפואת משפחה 11.07.2018

מטופלים שמגיעים לרופא המשפחה עם תור וללא קביעת תור

האם יש הבדלים בין מטופלים שמגיעים לרופא המשפחה עם תור לאלה שמגיעים ללא קביעת תור?

גם היום, למרות הקיום של מערכת נוחה לקביעת תורים, יש מטופלים אשר מגיעים לרופא ללא הודעה מוקדמת וגורמים לפעמים לבעיות באיכות מתן השירות.

מטרת המחקר היתה לבדוק את ההבדלים בין מטופלים שהגיעו לקבלת ייעוץ אצל רופא משפחה לאחר קביעת תור לבין אלה שהגיעו ללא תור.

במחקר נכללו מטופלים שהגיעו לייעוץ בחמש מרפאות של רפואה ראשונית, חלקם הגיעו לאחר קביעת תור וחלקם הגיעו ללא קביעת תור. המטופלים התבקשו למלא שאלון של ארבעה עמודים שהכיל שאלות בנוגע למצב החברתי-כלכלי שלהם, הסיבה שבגללה הגיעו לייעוץ, הדחיפות שלהם לראות רופא, דיכאון, תסמינים סומטיים וחרדתיים, מאפיינים אישיותיים ושביעות רצון מהייעוץ.

הרופאים שהשתתפו התבקשו גם הם לתעד את הסיבה לפנייה של המטופל ולהעריך את מידת הדחיפות. המידע נותח באמצעות אנליזות חד ורב משתניות.

במחקר השתתפו 251 מטופלים ללא תור ו-250 מטופלים עם תור. תוצאות המחקר הראו שהמטופלים שהגיעו ללא קביעת תור היו צעירים יותר באופן מובהק (גיל ממוצע 44 בהשוואה ל-50 שנים) ודיווחו על פחות מחלות כרוניות (29% בהשוואה ל-45%). כמו כן, הסיבות שבגללן פנו היו שונות (למשל, 27% בהשוואה ל-16% מהמטופלים הגיעו בעקבות בעיה נשימתית).

תוצאות המחקר הראו שלא היה הבדל בדירוג הדחיפות מבחינת המטופלים בין הקבוצות (p= 0.46), אך רופאי המשפחה דירגו את המטופלים שהגיעו ללא תור כמקרים דחופים יותר (p< 0.001).

רגרסיה לוגיסטית חשפה שמאפיינים כמו גיל צעיר, מין זכר, היעדר מחלה כרונית, סקירה חיובית להפרעה נפשית, דירוג נמוך בפתיחות לחוויות חדשות, דירוג דחיפות גבוה ע"י הרופא והגעה לרופא בעקבות בעיה נשימתית או בעיה הקשורה במערכת שריר שלד, נמצאו קשורים לסבירות גבוהה יותר להגיע לרופא ללא קביעת תור.

במחקר הנוכחי נמצא שגיל צעיר ודירוג של דחיפות גבוהה מצד הרופא היו המשתנים הכי עקביים שנמצאו מקושרים להגעת מטופלים לרופא המשפחה ללא תור. מסקנות המחקר הראו שההבדלים בין המטופלים שהגיעו לרופא לאחר קביעת תור ובין המטופלים שהגיעו ללא קביעת תור היו יחסית שוליים.

מקור:

Riedl, B. et al. (2018) BMC Family Practice 19,101.

נושאים קשורים:  מחקרים,  מטופלים ללא תור,  ארגון,  זמני המתנה,  הפרעות נפש,  בעיה נשימתית.
תגובות
 
אנונימי/ת
11.07.2018, 11:29

יש פה סתירה בולטת. מצד אחד דירוג של דחיפות גבוהה, מצד שני הבדלים שוליים?