If you don't see this properly please follow this link

  

ידיעון 44, דצמבר 2013

 

 

לחברי האיגוד לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה,

שלום רב,

אני מתכבד בזה לשלוח את ידיעון מס' 44, דצמבר 2013, בדיוור ישיר לחברי האיגוד. הידיעון מופיע  באתר האיגוד.  לצערי, זהו הידיעון האחרון בעריכתי.

ועד האיגוד החליט תחילה להפסיק את פרסום ידיעון האיגוד, אח"כ החליט לפרסמו אחת ל -3 חדשים. מאחר שזה לא מקובל עלי, זהו הידיעון האחרון בעריכתי. להלן מספר מילים לפרידה. ידיעון חודשי של האיגוד נוסד לפני כ -4 שנים ביזמת פרופ' ג'מאל זידאן שהיה אחראי על האתר באינטרנט בוועד הקודם וביוזמתי, בדומה לידיעונים של איגודי סרטן אירופאים ואמריקאים המופצים אחת לחודש וחלקם אף אחת ליום. מטרת הידיעון הייתה לחזק את הקשר בין המכונים השונים ולהפיץ את דבר האונקולוגיה (סיכומי מפגשים וכנסים, תקצירים שהתקבלו במפגשים בינלאומיים, מינויים קליניים ואדמיניסטרטיביים, הצטיידות, פרסומים מדעיים, פרסים ותעודות  הוקרה ועוד)  לכל המעוניין בטיפול בסרטן בישראל. אכן, הידיעון מופץ כיום לכלל חברי האיגוד –כ- 280 ובסה"כ ל -3000 איש.

אישית נהניתי לערוך הידיעון שאפשר לי להיות מעודכן בנעשה בשטח. למען הגילוי הנאות לא  עשיתי זאת בחינם, וזאת לאחר 18 שנים שפעלתי בהתנדבות במסגרת ההסתדרות הרפואית כיו"ר ועדה מייעצת (4 שנים), יו"ר ועדת בחינות באונקולוגיה (6 שנים)  ויו"ר האיגוד (8 שנים), אבל גם אף אחד מחברי למקצוע לא עובד היום בחינם.

אני רוצה להודות לחברים ששיתפו פעולה, במיוחד לפרופ' זידאן בתחילת הדרך, לוועד הקודם בראשות פרופ' עופר מרימסקי שאפשר פיתוח הידיעון, לפרופ' רפי קטן  על רעיונות טובים שהציע, לנציגים של המכונים הגדולים שהעבירו לי לעיתים ידיעות להפצה, ליו"ר חוגים בודדים שסיכמו מפגשי חוגים וכמובן לד"ר רמי טמיר וצוות רשת רפואה שערכו והפיצו הידיעון. וכמובן תודה לכל אלו מהם קבלתי דברי תודה והערכה על הידיעון שקבלו לדואר שלהם באינטרנט.

בידיעון יופיעו הידיעות וההודעות הבאות:

  • הודעות על כנסים עתידיים בישראל.
  • סיכום מפורט של מפגש החוג לרדיותרפיה ע"י ד"ר צבי סיימון, בנושא פרוטונים, נובמבר 2013.
  • סיכום פעילות רדיותרפיה בישראל בשנת 2012 שנערך על ידי לבקשת פרופ' אברהם קוטן לצורך מידע לוועדת פרוטונים שעמד בראשה.
  • דיווח חלקי (סרטני דרכי העיכול) מכנס גרינשפן בניו יורק, נובמבר 2013, כתב פרופ' עדי שני.
  • סיכום כנס EMUC 2013 שהתקיים במרסיי בתאריכים 15-17 בנובמבר 2013 ע"י ד"ר מרמרשטיין וד"ר קייזמן וכן יובאו  5 תקצירים ופוסטרים שהתקבלו להצגה בכנס זה.
  • מכשור חדש: מאיץ חדש ביחידת הקרינה במערך האונקולוגי ברמב"ם.

בברכה, 
פרופ' יורם כהן
 

הודעות ועד האיגוד
 
דיווח על מפגשים וכנסים
 
כנסים עתידיים
 
מינויים, פרישות, הצטיידות ובינוי
 
דרוש מומחה באונקולוגיה למכון האונקולוגי במרכז רפואי זיו
 
חדשות ועדכונים חדשות נוספות >>
logos